Behandelingen

Kinderergotherapie

Ergotherapeuten stellen mensen met een beperking in staat de dagelijkse handelingen in de eigen omgeving uit te voeren. Voor kinderen ligt hierbij het accent op het zo zelfstandig mogelijk functioneren thuis en op school. De ergotherapeut helpt kinderen die in dit dagelijks functioneren beperkt worden. Voor deze beperking hoeft geen aanwijsbare reden te zijn.

Kinderen die door een beperking gehinderd worden in hun zelfredzaamheid, schoolse activiteiten en/ of (samen) spel kunnen extra begeleiding of therapie krijgen. De ergotherapeut kijkt dan eerst waarom een kind vastloopt en geeft hierover een advies aan de ouders. Eventueel vindt er behandeling plaats op de praktijk. Door de wensen en behoeften van het kind als uitgangspunt te nemen en samen met het kind en de ouders aan de slag te gaan, wordt geprobeerd de problemen op te lossen danwel te verminderen.

Sensorische Informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is de samenwerking tussen hetgeen door de zintuigen wordt waargenomen en hoe dit in de hersenen wordt verwerkt tot motoriek en handelen. De zintuigen voorzien ons van informatie over het eigen lichaam en de omgeving. De hersenen nemen de informatie op die via de zintuigen binnenkomt. De informatie vanuit de verschillende zintuigen wordt verwerkt in de hersenen en daar met elkaar verbonden. Een goede prikkelverwerking maakt het mogelijk om op een adequate manier te reageren op de eisen/verwachtingen vanuit de omgeving. Voor kinderen is dit een voorwaarde om te kunnen spelen, sporten en leren. Op het moment dat er in de prikkelverwerking vertraagde of onvolledige informatie verwerkt wordt, is het niet goed mogelijk om adequaat te reageren op de prikkels. Om dit proces te verbeteren kun je in de praktijk terecht.

Naast de bekende zintuigen, als ogen en oren, heb je ook minder bekende zintuigen. Dit is bijvoorbeeld het zintuig dat informatie uit je spieren en gewrichten doorgeeft aan je hersenen. Als de verwerking bij deze zintuigen moeizaam verloopt, kan een kind bijvoorbeeld onhandig zijn, veel vallen, altijd willen bewegen of niet goed reageren op geluiden.

Sensorische informatieverwerkingstherapie richt zich op de verbetering van de zintuiglijke prikkelverwerking. Het doel is dat de zintuiglijke prikkels beter verwerkt worden, waardoor het kind makkelijker kan reageren op situatie waarin het verkeert. Voordat de therapie kan starten, wordt uitgebreid onderzocht welke zintuigelijke prikkels op welke manier verwerkt worden. Daardoor kan er uiteindelijk gericht advies en behandeling gegeven kan worden.

Wilt u meer weten over de Sensorische Informatieverwerking? Kijk eens op de website www.nssi.nl

 

Houten Kralen
Spirograaf
Autopuzzel