Doelgroep

De praktijk richt zich met name op de behandeling en begeleiding van kinderen.

De ergotherapie is bedoeld voor kinderen met problemen bij het alledaagse handelen. Leeftijd maakt hierbij niet direct uit, maar het is wel zo dat hoe sneller na het uiten van de problemen een kind wordt aangemeld, hoe makkelijker de therapie aanslaat en/ of wijzigingen in de volgorde van handelingen aangebracht kunnen worden.

Kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met het leren schrijven, kunnen de beste ondersteuning in groep 2, 3 of 4 krijgen omdat als de kinderen ouder zijn ze zelf ook meer gemotiveerd moeten zijn om de veranderingen toe te passen.

De meeste kinderen die gezien worden op de praktijk zijn tussen de 3 en 14 jaar oud. Zijzelf of hun omgeving ervaren problemen op alledaagse gebieden die binnen de ergotherapie verbeterd, getraind of geadviseerd kunnen worden.

 

Hierbij moet gedacht worden aan kinderen die:

✤  Zicht kort kunnen concentreren
✤  Altijd in beweging zijn
✤  Moeilijk met andere kinderen kunnen spelen
✤  Snel ruzie hebben
✤  Een moeilijk te lezen handschrift hebben
✤  Pijn krijgen tijdens het schrijven
✤  Fijne motorische oefeningen moeilijk vinden om uit te voeren
✤  Het niet leuk vinden om te kleuren en/of te tekenen en te schrijven
✤  Moeite hebben met het plannen en organiseren van activiteiten
✤  Moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals bijvoorbeeld brood smeren, veters strikken of speelgoed opruimen.

 

Naast behandeling in de praktijk is het ook mogelijk om ons in te schakelen voor advies en begeleiding rondom hulpmiddelen. Zowel hulpmiddelen zoals een stoel en tafel voor in de klas als ook de aanpassingen en hulpmiddelen voor kinderen met een meervoudige beperking.

 

Hierbij kan gedacht worden aan:

✤  Advisering en aanvragen van tandem- en/ of driewielfietsen
✤  Advisering en aanvragen rondom woningaanpassingen
✤  Advisering en aanvragen van loopwagens
✤  Advisering en aanvragen van statafels

 

Hangschommel
Autoband
Handstand