Klachten

Als u bij een van onze ergotherapeuten in behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze zijn of haar uiterste best doet u de hulp die nodig is te bieden.
Onderlinge communicatie is hierbij erg belangrijk.

Bent u ontevreden over bepaalde zaken, heeft u een klacht of wilt u iets melden over de communicatie? Bespreek dit!

In eerste instantie met de behandelend ergotherapeut.
Mocht dit onvoldoende bereiken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris binnen J.W. ergotherapie praktijk.
Dit is Janneke van den Brink en zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-12247180 of via info@jwergo.nl
Samen met haar bespreekt u in de inhoud van de melding en de mogelijkheden om dit te verbeteren om zo tot een passende oplossing te komen.